Våra märkningar & symboler

Vi använder en rad olika märkningar. Här kommer en förklaring till de vanligaste märkningar och symboler vi använder på Hygienshoppen.se

Godkänd som assistansomkostnad

För att göra det enkelt för dig som arbetar med personlig assistans så har vi märkt alla varor som är godkända som assistansomkostnad enligt försäkringskassans definition. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund! Du ser symbolen i vänstra hörnet snett ovanför respektive produkt.

Här nedan kan du läsa Försäkringskassans beskrivning av vad som kan anses utgöra assistansomkostnad.Texten är tagen ur Försäkringskassan vägledning om Assistansersättning (Vägledning 2003:6 Version 8)

Försäkringskassan

"Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assistenten. Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden."

"Med personalomkostnader bör avses kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter."

Länk: Vill du läsa mer kan du följa länken - HÄR

Övriga märkningar

Svanen - ett nordiskt miljömärke

Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för mer än 25 år sedan. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. Svanen gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion.

Länk: Läs mer om Svanen märkning här.

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke

1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU Ecolabels kriterier tas numera oftast fram av EU:s forsknings-center i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-Kommissionen. Kriterierna är framtagna ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är också ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt.

Länk: Läs mer om EU Ecolabel här.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Genom märkningen konsumenter vägledas till att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation.

Länk: Läs mer om Bra miljöval här.

Svalan - Astma- & allergiförbundet

Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

Länk: Läs med om Svalanmärket här.

Den blå kransen - Astma-Allergi Danmark

Den blå kransen är danska Astma-Allergiförbundets märke. Detta säkerställer, att produkterna inte endast lever upp till de danska lagkraven utan är underkastade betydligt strängare och kontrollerande krav på ingredienser, produktion samt emballage.

Länk: Läs med om Den blå kransen här.

Nyheter

2018-03-21

Neoprenhandskar för bästa skydd

Neoprenhandskar för bästa skydd
Neoprenhandskar ger ett utmärkt skydd mot syror, baser och alkoholer. Lämplig vid hantering, monterings och kontrollarbeten inom alla industrisektorer exempelvis på laboratorier där det krävs skydd mot syror. Neopren har även hög beständighet mot oljor och är därför lämplig hos bilmekaniker och mekaniska verkstäder.
2018-01-18

Sveriges bredast utbud av engångshandskar

Hygienshoppen fortsätter att bredda sortimentet av engångshandskar
Hygienshoppen fortsätter att bredda sortimentet av engångshandskar. Vi har engångshandskar för de flesta ändamål där det behövs en engångshandske - vård, livsmedel, rengöring, laboratorium, tandläkare, färg, kemikalier etc.
2018-01-06

O'Keffe's Working Hands

Vi introducerar USAs mest sålda handkräm - O'Keeffe's Working Hands - för dig som jobbar mycket med händerna. O’Keeffe’s Working Hands mjukar effektivt upp torra händer som lätt får sprickor.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

 

Hygienshoppen Svenska AB    Vattenverksgatan 2   702 27 Örebro  l   Telefon: 019-20 90 60