Om oss

HygienShoppen Svenska AB

Organisationsnummer: 556799-0295

Momsregistreringsnummer: SE556799029501

Fakturaadress: faktura@hygienshoppen.se

Besöks- & leveransadress: Vattenverksgatan 2, 702 27 Örebro

Lagrets öppettider: Mån-Fre 07:00-16:00

HygienShoppen är ett svenskt företag med säte i Örebro och våra produkter kommer till den största delen från välkända och marknadsledande företag med huvudsäte i Sverige och Norden.
Vi är medlemmar av arbetsgivareorganisationen Svensk Handel, intresseorganisationen Svensk Vårdhygien samt R-företagen.

Affärsetik
Hos oss arbetar vi aktivt för en god affärsetik. I arbetet med vår värdegrund har vi erhållit en R-licens.
Läs mer om R-licens här. 

Våra kunder
HygienShoppen riktar sig framför allt till avtalskunder men säljer även till privatpersoner, företag och organisationer. Våra avtalskunder är framför allt bolag verksamma inom våra två huvudområden, vård och omsorg samt hotell och restaurang, som har ett stort behov av produkter av hög kvalitet, bra tillgänglighet och effektiv hantering. 
Genom stora volymer och en effektiv organisation kan vi erbjuda bra hygienprodukter till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vårt hållbarhetsarbete

HygienShoppens hållbarhetspolicy går i korthet ut på att vi ska arbeta för en hållbar förbrukning. Det innebär bland annat att vi successivt lägger till allt fler miljömärkta produkter och att vi plockar bort artiklar som kan ersättas med ett bättre och mer hållbart alternativ.

Vi arbetar även med att minska bolagets miljöpåverkan, detta främst genom att minska antalet transporter samt att återvinna och återanvända förpackningsmaterial. Samt att där det är möjligt byta ut produkter till mer miljövänliga alternativ.

Idag återvinns eller återanvänds hela 100% av allt förpackningsmaterial. Dessutom är:

  • Vårt emballage återvinningsbart
  • Emballaget tillverkat av återvunna fiber
  • Fyllnadsmaterial är miljöanpassat eller återvinningsbart