Loading...

G-märkta artiklar

För att underlätta inköp av hygienartiklar till verksamheter inom personlig assistans har HygienShoppen i samarbete med ett flertal assistansanordnare tagit fram en enhetlig märkning av varor. 

I detta arbete har vi utgått från Försäkringskassans vägledning 2003:6 (ver 33) samt annan relevant lagstiftning så som Arbetsmiljölagen SFS:1977:1160 och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10.

Enligt vägledningen ska assistansersättningen täcka kostnader som en arbetsgivare eller assistansanordnare har för sin personal. Arbetsgivaren ska även tillse att arbetsplatsen är säker och utrustad med utrustning för första hjälpen samt brandsäkerhet (brandsläckare, brandvarnare och brandfilt).

Artiklar som utgörs av arbetstekniska hjälpmedel som personalen behöver för att kunna utföra sitt arbete som personliga assistenter – här ingår exempelvis handskar, förkläden, tvättlappar och haklappar. Sidan 147-148 i vägledningen.

Artiklar som enligt arbetsmiljölagen ska finns på en arbetsplats – här ingår bland annat första hjälpen utrustning, brandsläckare och brandvarnare men även personlig skyddsutrustning så som munskydd, visir och långärmade förkläden.

Artiklar som är direkta personalomkostnader – avses kostnader för bland annat kaffe, te, hudkräm, tvål, handdesinfektion, handdukar, toalettpapper och liknande till assistenterna.
 

I Socialstyrelsen föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg så anges att händerna SKA desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. Händerna SKA tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är eller kan antas vara smutsiga.

Skyddshandskar SKA användas, om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på.
Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment. 

 

Vi har märkt dessa artiklar med ett grönt G