Loading...

G-märkta artiklar

För att underlätta inköp av hygienartiklar till verksamheter inom personlig assistans har HygienShoppen i samarbete med ett flertal assistansanordnare tagit fram en enhetlig märkning av varor.

I detta arbete har vi utgått från Försäkringskassans vägledning samt annan relevant lagstiftning så som arbetsmiljölagen.

Enligt vägledningen ska assistansersättningen täcka kostnader som en arbetsgivare eller assistansanordnare har för sin personal. Arbetsgivaren ska även tillse att arbetsplatsen är säker och utrustad med utrustning för första hjälpen samt brandsäkerhet (brandsläckare, brandvarnare och brandfilt).

Artiklar som utgörs av arbetstekniska hjälpmedel som personalen behöver för att kunna utföra sitt arbete som personliga assistenter – här ingår exempelvis handskar, förkläden, tvättlappar och haklappar. Sidan 147-148 i vägledningen.
Artiklar som enligt arbetsmiljölagen ska finns på en arbetsplats – här ingår bland annat första hjälpen utrustning, brandsläckare och brandvarnare men även personlig skyddsutrustning så som munskydd, visir och långärmade förkläden.
Artiklar som är direkta personalomkostnader – avses kostnader för bland annat kaffe, te, hudkräm, tvål, handdesinfektion, handdukar, toalettpapper och liknande till assistenterna.
 

Vi har märkt dessa artiklar med ett grönt G