Loading...

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2020-04-20

Vi vill att du som kund hos HygienShoppen alltid ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Konfidentialitet och datasekretess är mycket viktigt för oss eftersom många av våra kunder är verksamma inom vård och omsorg. Samtidigt är det viktigt för oss att vara öppna och transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, ställer höga krav på oss och detta ser vi positivt på. Vår integritetspolicy fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas.

Informationen kring dina ordrar kommer inte att spridas utanför vår organisation. HygienShoppen respekterar den personliga integriteten hos besökarna på vår webbplats.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det gäller både offentlig och privat vård. Tystnadsplikten gäller all personal, även studenter och städpersonal, samt övriga som normalt vistas i våra lokaler, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med våra kunder. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Hygienshoppen Svenska AB (HygienShoppen) är mycket tacksam att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med HygienShoppen. Du skall vara säker på att HygienShoppen vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till HygienShoppen. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Hygienshoppen Svenska AB, Vattenverksgatan 2, 701 27 Örebro. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: kundservice@hygienshoppen.se

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till HygienShoppen skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR) som tillämpas inom EU sedan den 25 maj 2018. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. Du måste vara över 18 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 18 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Hygienshoppen, säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

 

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på HygienShoppen behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats. Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personuppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan eller om du ingår avtal med HygienShoppen
Kontaktformulärdata
På vår hemsida finns ett formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss, eller anmäla intresse för att få nyhetsbrev eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk "Form data") är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder data i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

Samarbetsavtal
Som anlitad underkonsult eller leverantör kommer HygienShoppen registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigat intresse för Hygienshoppen att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter, i de fall det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter som samlas in av oss när du besöker vår hemsida
 

Cookies och loggfiler

HygienShoppen använder cookies för www.hygienshoppen.se, och tillhörande domäner och applikationer. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att cookies används. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare och möjliggör för oss eller tredje part att identifiera dig.

Cookies kan användas för följande syften:

(1) tillåta vissa funktioner; (2) tillhandahålla statistik; (3) spara dina val och (4) möjliggöra annonsering och intressebaserad marknadsföring.

Cookies kan vara av två typer, sessionscookies eller permanenta cookies. En sessionscookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare. En permanent cookie ligger kvar under en bestämd tid eller tills du själv raderar dina cookies. Utgångsdatumet finns i själva cookien; vissa kan upphöra att fungera efter några minuter medan andra kan upphöra efter ett antal år. Cookies som placeras av den webbsida du besöker kallas ibland förstapartscookies medan cookies placerade av andra företag kallas tredjepartscookies. Om du inte vill ha cookies eller vissa typer av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att radera sparade cookies och blockera nya. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om tillvägagångssätt. Lägg emellertid märke till att om du raderar eller blockerar cookies kan detta göra att du inte kan använda alla funktionerna på vår webbplats, som t.ex. att spara dina val, och det kan även göra att vissa sidor inte visas korrekt. Tredjepartscookies HygienShoppen använder tredjepartscookies för att förbättra funktion, säkerhet och användarupplevelse på hemsidan samt för statistik. Nedan visas de cookies som används på www.hygienshoppen.se

 

Blockera cookies

Att blockera cookies kan ha en negativ inverkan på användandet av vissa webbplatser.


Tredjepartsleverantörer

HygienShoppen använder inga tredjepartsleverantörer för behandling av mottagna personuppgifter.

 

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att HygienShoppen använder den information som lämnats för fullgörande av avtal för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa en bättre upplevelse eftersom HygienShoppen ständigt jobbar med att förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring från HygienShoppen, vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. HygienShoppen säljer inte dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Som kund, leverantör, privatperson eller som besökare på vår hemsida anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år. Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

 

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer inte att överföras till tredje part. De personuppgifter som du registrerat hos HygienShoppen säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke så har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss.

 

Dessa cookies använder hygienshoppen.se:

 

FORM_KEY
Lagrar slumpmässigt genererad nyckel som används för att förhindra förfalskade förfrågningar.

PHPSESSID
Din session-ID på servern.
GUEST-VIEW
Låter gästerna se och redigera sina beställningar.
PERSISTENT_SHOPPING_CART
En länk till information om din kundvagn och visningshistorik om du har bett om detta.
STF
Information om produkter du har mailat till vänner.
STORE
Den butiksvy eller språk du har valt.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Anger om en kund får använda cookies.
MAGE-CACHE-SESSID
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
MAGE-CACHE-STORAGE
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
MAGE-CACHE-TIMEOUT
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
AVSNITT-DATA-ID
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
PRIVATE_CONTENT_VERSION
Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren så att sidorna laddas snabbare.
X-MAGENTO-VARY
Underlättar cachning av innehåll på servern så att sidorna laddas snabbare.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION
Underlättar översättning av innehåll till andra språk.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE
Underlättar översättning av innehåll till andra språk.
 

Google Analytics Cookies

JavaScript Library: ga.js

__utma:
Distinuerar köpare och sessioner. Denna cookie skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utma Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
__utmt:
Används för att stryka begäran.
__utmb:
Bestämmer nya sessioner / besök. Denna cookie skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns någon befintlig __utmb Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
_utmz:
Sparar trafikkällan eller kampanjen som förklarar hur kunden når din webbplats. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
__utmv:
Lagrar anpassade variabeldata för besökare. Denna cookie skapas när en utvecklare använder _setCustomVarmethod med en anpassad variabel på besökarnivå. Denna cookie uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.