Intimhygien

För att förhindra hudirritation är det viktigt att vårda huden. Det finns olika typer av hudvårdsprodukter som hjälper dig förhindra och/eller behandla hudirritation.

Med rätt hudvård och rutiner för exempelvis inkontinensvård kan irriterad hud och tillstånd som IAD (inkontinensassocierad dermatit) lätt förebyggas.

IAD (InkontinensAssocierad Dermatit) är ett tillstånd som uppstår när huden skadas till följd av exponering för urin och/eller avföring. Vid exponering av urin och/eller avföring blir huden mer alkalisk och risken för tillväxt av mikroorganismer och hudinfektioner ökar.

IAD innebär för brukaren väldigt obehagliga hudbesvär. Symptom som upplevs är bland andra; obehag, smärtor, sömnproblem samt även utvecklandet av sekundärinfektioner vilket leder till en försämrad livskvalitet.

IAD är ett allvarligt problem på äldreboenden och vårdinrättningar eftersom det leder till tidskrävande vårdinsatser och därmed ökade kostnader. Om IAD förebyggs gynnas både patientens livskvalitet, anhöriga, vårdpersonal och vårdenhetens resursanvändning.

I de flesta fall visar sig IAD i form av hudrodnad, från rosa till röd. Ofta är det berörda områdets kanter diffusa och huden kan kännas varmare och fastare på grund av den bakomliggande inflammationen. Faktorer som påverkar utvecklandet av Inkontinensrelaterad dermatit kan vara otillräckliga byten av inkontinensskydd, bristande rengöring, inkontinensskydd med dålig andningsförmåga, felaktiga hudvårdsprodukter, användning av tvål och vatten och/eller sträva tvättlappar och handdukar.

Det är viktigt att huden hos personer med inkontinens kontrolleras, helst dagligen, efter tecken på IAD.
IAD och trycksår skiljer sig åt med det kan vara mycket svårt för sjuksköterskor och vårdgivare att avgöra skillnaden. En felaktig diagnos kan medföra sämre vård med onödiga kostnader som följd. Både förebyggande vård och behandling skiljer sig åt beroende på om det rör sig om IAD eller trycksår.

IAD:
Placering: hudveck, skinkor, innanlår, ljumskar
Färg: rosa eller ilsket rött
Djup: Delhudssår, blåsor
Orsak: Skada utifrån och inåt som orsakas av fukt och förändrat PH-värde
Hudnekros: Nej
Smärta och klåda: Ja

Trycksår:
Placering: Vanligen över ett benutskott till följd av tryck
Färg: Rött till blålila
Djup: Delhudssår till fullhudssår
Orsak: Skada inifrån och utåt som orsakas av tryck och bristande blodcirkulation
Hudnekros: Ja/nej
Smärta och klåda: Ja/nej

Hudvårdsrutin
Det finns anpassade produkter för de olika stadierna av IAD, från de första tecknen; hudrodnad och/eller svullnad till en lindrigare IAD medpåbörjad nedbrytning med sår på huden, hudrodnad och svullnad samt tidiga tecken på hudskador och avskavningar. Huden behandlas i tre steg vilket du läser mer om under respektive flik:

  • Rengör
  • Återfukta
  • Skydda
Loading...
View as Grid List

7

Sortera nedåtgående
per sida