Handdesinfektion

God handhygien förhindrar smitta

Handhygien är avgörande för att förhindra spridning av sjukdomar och bevara hälsan. Under de senaste åren har det utarbetats flera olika riktlinjer för god handhygien, dessa innebärbland annat att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder, särskilt efter toalettbesök, innan måltider och efter kontakt med smuts eller sjuka personer. På förskolor, skolor, vårdhem och andra arbetsplatser är det idag självklart att praktisera korrekt handhygien för att undvika spridning av smitta.

Inom hälso- och sjukvården finns “Basala hygienrutiner” som alla anställda måste följa. Följsamheten till de basala hygienrutinerna är dock inte hundraprocentig och varje år dabbas ett stort antal personer inom vården av infektioner till följd av slarv med hygienen.

Smitta via luften och via ytor

Vi vill alla slippa bli sängliggande och de flesta vill även undvika att sprida smittan vidare. Har du lärt dig att hålla handen för munnen när du hostar, glöm det rådet! Hosta istället i armvecket för på så sätt begränsa den luftburna smittan. När du nyser far en kraftig dusch av mycket små vattendroppar ut ur näsa och svalg. Denna dusch bär på smittan i form av bakterier eller virus. Smittan kommer från händerna när du har nyst, pillat i näsan eller varit på toaletten. Från händerna förs sedan smittan vidare till allt du rör vid. Tangentbordet, mobiltelefonen, stoppknappen på bussen, dörrhandtaget, pengar och toalettsitsen är bra gömställen för bakterier. Bakterier och virus är osynliga och väldigt seglivade, när du hälsar på en kollega eller samarbetspartner genom att ta i hand kan du sprida smittan vidare till hen, som i sin tur kan smitta sig själv och nästa person osv.

Med rena händer kommer du långt för att skydda dig mot smitta. Därför är det bästa sättet att bryta smittkedjan att tvätta sina händer omsorgsfullt med vatten och mild tvål flera gånger om dagen alternativt att använda handsprit. Handsprit kan ersätta tvätt med tvål och vatten om du inte är synbart smutsig eller när du inte har tillgång till tvål och vatten.

Goda råd för att förhindra smittspridning

 • Ha alltid tvål och pappershanddukar tillgängligt vid alla handfat.
 • Ha gärna handdesinfektion tillgängligt på toaletter, i receptioner och matsalar.
 • Ha gärna fickflaskor med handsprit till medarbetare som ofta jobbar utanför kontoret och inte alltid har tillgång till att tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Kom ihåg att rengöra saker som många rör vid som t.ex. tangentbord, telefoner, toaletter, kaffeautomaten m.m.
 • Hosta alltid i armvecket och inte direkt i händerna. Hostar man i händerna för man sedan vidare smittan när man tar i föremål eller ytor.
 • Tvätta eller desinficera alltid händerna före måltid, efter toabesök, när man varit ute i offentliga miljöer eller när händerna är smutsiga.
 • Stanna hemma när du är sjuk! En sjuk kollega kan smitta halva kontoret på en arbetsdag om man inte är noggrann med sin handhygien.

Välj produkter med omsorg

Korrekt och frekvent rengöring av dina händer kan vara belastande för huden. Därför ställs det stora krav på de handhygienprodukter du använder dig av. De ska vara både effektiva, milda och finnas till förfogande på den plats där du behöver dem. För en optimal handhygien krävs en mild och bra handtvål, en effektiv och återfuktande handdesinfektion, samt en vårdande och återuppbyggande handcreme. Genom att välja ut och använda handhygienprodukter omsorgsfullt, kan hudsäkerheten optimeras och omfattningen av hudproblem på arbetsplatsen begränsas.

Alla DAX tvålar och krämer är dermatologiskt testade och klarar frekvent daglig användning. Våra handdesinfektionsprodukter är utprovade i samarbete med svensk sjukvård för att klara de tuffa kraven som ställs både vad gäller effekt mot mikroorganismer och återfuktning av huden.

En handdesinfektion bör avdöda virus och bakterier och kontakttiden bör inte överskrida 30 sekunder. För att vara säker på att den handdesinfektion du använder håller dessa krav bör den ha genomgått EN-tester. Testerna utförs på externa, ackrediterade laboratorium enligt Europanormer.

Vanliga EN-tester är:​

 • EN1500 (handdesinfektion, bakterier)​
 • EN13727 (bakterier)​
 • EN13624 (jäst/mögelsvamp)​
 • EN14476 (virus)​


Det finns tre olika nivåer av EN14476:

 • Miniminivå = höljeförsedda virus
 • Mellan nivå = höljeförsedda virus + vissa nakna virus
 • Topp nivå = effekt på samtliga virus

Tvätta eller sprita?

Synligt smutsiga händer ska alltid tvättas med tvål och vatten först och sedan ev. spritas. Är händerna synligt rena så räcker det att använda handsprit. Vid utbrott av vinterkräksjuka rekommenderas dock att man både tvättar och sprita händerna för att på bästa sätt hindra smittspridning.

Tvätta händerna rena från synlig smuts:

 1. Händer och handleder ska vara våta innan du applicerar tvålen.
 2. Fördela tvålen på varje enskilt finger, mellan fingrarna, på handrygg och handflata samt runt handlederna.
 3. Gnugga händerna mot varandra i 30 sekunder (lika lång tid som det tar att sjunga Blinka lilla stjärna).
 4. Skölj av med ljummet vatten.
 5. Komplettera ev. med handdesinfektion om det går mycket smitta.

Handdesinfektion för den osynliga smutsen

 1. Handdesinfektion ska utföras på synligt ren och torr hud.
 2. Tag rikligt (minst 3 ml) av handdesinfektion och fördela över allt på varje enskilt finger, mellan fingrarna, på handryggen och handflatan samt runt handleden. Kom i håg tummen som är det vanligaste man glömmer.
 3. Huden ska hållas fuktig i minst 30 sekunder (ta mer handsprit om händerna blir torra snabbare än 30 sek).
 4. Gnid tills händerna är torra.
Loading...
View as Grid List

25

Sortera nedåtgående
per sida