Hållbarhetsarbete

HygienShoppens hållbarhetspolicy går i korthet ut på att vi ska arbeta för en hållbar förbrukning. Det innebär bland annat att vi successivt lägger till allt fler miljömärkta produkter och att vi plockar bort artiklar som kan ersättas med ett bättre och mer hållbart alternativ.

Snabba leveranser är en viktig del av HygienShoppens affärsmodell, samtidigt som det ska ske på ett pris- och miljömedvetet sätt. Vi samlar regelbundet in data för att analysera utsläppen från transport till kund. Några av våra fraktbolag har valt att klimatkompensera verksamheten och därför är en del av våra paket ut till våra kunder klimatkompenserade. Vi har även fraktsätt som möjliggör för kunden att själv hämta paketet på ett utlämningsställe, vilket också minskar antalet transporter.

För att inte uppmuntra till ogenomtänkta beställningar och onödiga transporter till och från våra kunder, har HygienShoppen.se inga fria returer. Andelen returer ligger under 1% och alla returer skickas tillbaka direkt till vårt lager i Örebro.

 

Hundratals paket

I vårt arbete skickar vi varje dag hundratals paket runt om i hela Sverige. För att paketen ska komma hela vägen ut till våra kunder behövs en väl fungerande transportkedja. Dessa transporter belastar klimatet och miljön. Därför ställer vi krav på våra leverantörer att arbeta med klimatsmarta transportlösningar.

Våra transportörer arbetar aktivt med att minska sina utsläpp. Det sker på flera olika sätt, dels genom ökad användning av fossilfria bränslen och dels genom en ökad elektrifiering av sin fordonsflotta. Sedan 2008 har våra transportörer minskat sina utsläpp med i genomsnitt 50%. Men det räcker inte. Som företag försöker vi också att effektivisera våra egna processer bland annat genom att packa smartare, välja rätt kartonger och skära ner kartonger så att vi inte transporterar luft och tomma paket i onödan.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska bolagets miljöpåverkan, främst genom att minska antalet transporter samt att återvinna och återanvända förpackningsmaterial. Där det är möjligt byts produkter ut till mer miljövänliga alternativ. Idag återvinns eller återanvänds närmre 100% av allt förpackningsmaterial. 

  • Allt vårt emballage är återvinningsbart
  • Emballaget är tillverkat av återvunna fiber
  • Fyllnadsmaterial är miljöanpassat eller återvinningsbart

 

Ser dit paket ut såhär?

Återanvänt paket med adresslapp 
Återanvänt kartong med adresslapp

Vi återanvänder hela och rena kartonger som annars skulle ha gått direkt till återvinning.

Även fyllnadsmaterial såsom bubbelplast eller papper återanvänds när det är möjligt.

Kartongavfallet som inte kan återanvändas skickas till återvinning.
Mängden kartongavfall har minskat med mer än 50% sedan vi aktivt började återanvända kartonger för ca två år sedan.


Varför används plast som packmaterial?

I kartonger som inte fylls helt med varor används luftfylld plast. Plasten är återvunnen och går att återvinna igen.
Plasten är lättviktig vilket gör att det blir lättare för leverantören att hantera och frakta leveransen och i slutänden ger det lägre bränsleförbrukning.
Bubbelplasten fyller även ut tomrum extremt bra och gör därigenom att det blir färre fraktskador.

Vår största leverantör av produkter, Abena AB, jobbar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Här kan du läsa om Abenas hållbarhetsarbete.