Hållbarhetsarbete

Ser dit paket ut såhär?
Återanvänt paket med adresslapp 
Vi återanvänder hela och rena kartonger som annars skulle ha gått till återvinning.
Även fyllnadsmaterial såsom bubbelplast eller papper återanvänds när det är möjligt.
Kartongavfallet som inte kan återanvändas skickas till återvinning.
Mängden kartongavfall har minskat med mer än 50% sedan vi aktivt började återanvända kartonger för ca två år sedan.