Loading...

Hållbarhet på HygienShoppen

HygienShoppens hållbarhetspolicy går i korthet ut på att vi ska arbeta för en hållbar förbrukning. Det innebär bland annat att vi successivt lägger till allt fler miljömärkta produkter och att vi plockar bort artiklar som kan ersättas med ett bättre och mer hållbart alternativ.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan. Det gör vi främst inom dessa områden:

Transporter
Förpackningsmaterial
Energiförbrukning
Produktval
Transporter

Snabba leveranser är en viktig del av HygienShoppens affärsmodell, samtidigt som det ska ske på ett pris- och miljömedvetet sätt. Vi samlar regelbundet in data för att analysera utsläppen från transport till kund. Några av våra fraktbolag har valt att klimatkompensera verksamheten och därför är en del av våra paket ut till våra kunder klimatkompenserade. Vi har även fraktsätt som möjliggör för kunden att själv hämta paketet på ett utlämningsställe, vilket också minskar antalet transporter.

För att inte uppmuntra till ogenomtänkta beställningar och onödiga transporter till och från våra kunder, har HygienShoppen.se inga fria returer. Andelen returer ligger under 1% och alla returer skickas tillbaka direkt till vårt lager i Örebro.

Hundratals paket

I vårt arbete skickar vi varje dag hundratals paket runt om i hela Sverige. För att paketen ska komma hela vägen ut till våra kunder behövs en väl fungerande transportkedja. Dessa transporter belastar klimatet och miljön. Därför ställer vi krav på våra leverantörer att arbeta med klimatsmarta transportlösningar.

Våra transportörer arbetar aktivt med att minska sina utsläpp. Det sker på flera olika sätt, dels genom ökad användning av fossilfria bränslen och dels genom en ökad elektrifiering av sin fordonsflotta. Sedan 2008 har våra transportörer minskat sina utsläpp med i genomsnitt 50%. Men det räcker inte. Som företag försöker vi också att effektivisera våra egna processer bland annat genom att packa smartare, välja rätt kartonger och skära ner kartonger så att vi inte transporterar luft och tomma paket i onödan.

Förpackningsmaterial

Vi satsar på miljösmarta packmaterial, boxkalkylering, rutiner för avfallshantering och återvinning. Idag återvinner eller återanvänder HygienShoppen närmre 100% av allt förpackningsmaterial.

Allt vårt emballage är återvinningsbart
Emballaget är tillverkat av återvunna fiber
Fyllnadsmaterial är miljöanpassat eller återvinningsbart

- Ser ditt paket ut så här? 


Vi återanvänder hela och rena kartonger som annars skulle ha gått direkt till återvinning.

Även fyllnadsmaterial såsom bubbelplast eller papper återanvänds när det är möjligt.

Kartongavfallet som inte kan återanvändas skickas till återvinning.
Mängden kartongavfall har minskat med mer än 50% sedan vi aktivt började återanvända kartonger år 2020.

Varför används plast som packmaterial?

I kartonger som inte fylls helt med varor används luftfylld plast. Plasten är tillverkad av återvunnen material och går att återvinna igen.
Plasten är lättviktig vilket gör att det blir lättare för leverantören att hantera och frakta leveransen och i slutänden ger det lägre bränsleförbrukning.
Bubbelplasten fyller även ut tomrum extremt bra och därigenom medverkar till att det blir färre fraktskador.

Vår största leverantör av produkter, Abena AB, jobbar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Här kan du läsa om Abenas hållbarhetsarbete.

Energiförbrukning

Vi arbetar aktivt med att minska vår energiförbrukning och vår miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom förbättrad ventilationsstyrning, byte till LED-belysning på vårt lager, övergång till laddbara fordon samt byte av elavtal till ett med fossilfri elproduktion.

Produktval

Vi arbetar bland annat med att successivt lägga till fler miljömärkta produkter och att vi plockar fortlöpande bort artiklar som kan ersättas med ett bättre och mer hållbart alternativ. Vi skapar på så sätt förutsättningar för våra kunder att minska sin negativ påverkan. Vi ska minska antalet produkter med ftalater. och andra hälsofarliga ämnen. Genom tydlig hållbarhetsinformation i vår webbshop ger vi våra kunder möjlighet att välja de bästa alternativen.

Kvalitet och spårbarhet är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Därför arbetar vi enbart med leverantörer som kan uppvisa dokumentation och certifikat för de produkter vi säljer till våra kunder. I nära samarbete med våra leverantörer går vi igenom produkter för att tillse att de lever upp till relevanta lagstiftningskrav. Dokumentation är inte bara en garanti för att vi uppfyller alla regler och marknadskrav. Det är också en försäkran om att vi alltid strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet som är bra för både våra kunder och för miljön. 

Återvinning av plast

All plast som vi  på Hygienshoppen använder går att återvinna. 
Återvinning av plast involverar flera steg för att omvandla använd plast till nyttigt material. Här är en övergripande beskrivning av processen:

1. Insamling: Plastavfall samlas in från olika källor, inklusive hushåll, företag och industrier. Detta kan vara allt från plastflaskor och förpackningar till plastdelar från elektronik eller fordon.

2. Sortering: Insamlat plastavfall sorteras baserat på plasttyp och kvalitet. Detta är en viktig process eftersom olika typer av plast har olika egenskaper och kan kräva olika återvinningsmetoder.

3. Tvättning och rengöring: Plastavfallet tvättas och rengörs för att avlägsna smuts, föroreningar och eventuella etiketter eller resterande material.

4. Krossning: Den rena och sorteerade plasten krossas till mindre bitar eller flisor, vilket ökar dess yta och underlättar smältning och bearbetning.

5. Smältning: Plastflisorna smälts ner till en formbar massa, även kallad plastpellets, genom upphettning. Den smältna plasten kan sedan användas för att skapa nya produkter.

6. Formning: De smälta plastpelletsen formas om till olika produkter, exempelvis förpackningar eller syntetfibrer.

7. Användning: De nya plastprodukterna kan börja användas. Produkterna kan vara allt från återvunna plastflaskor till komponenter i elektronik eller möbler.

Det är värt att notera att inte all plast är lämplig för samma typ av återvinning. Vissa plaster kan återvinnas flera gånger, medan andra kanske bara kan återvinnas en eller ett par gånger innan de inte längre håller tillräckligt hög kvalitet. Återvinning av plast är en viktig del av att minska avfallsmängder och miljöpåverkan, men det är också viktigt att hitta andra metoder för att minska användningen av engångsplast och ta fram biologiskt nedbrytbara alternativ.