Ytdesinfektion

Desinfektion av ytor

Ytor som för ögat ser smutsiga ut bör först rengöras med ett rengöringsmedel innan ytan desinfekteras med ett desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel som används till ytor bör även innehålla en detergent som nedsätter ytspänningen samt tillför viss rengörande effekt t.ex. ytdesinfektion som innehåller ämnet tensid.

Man kan räkna med att medel som klarar standardiserade provningar mot bakterier även avdödar höljeförsedda virus, och sådana medel är fullt tillräckliga i de flesta fall för att hålla en bra rutinmässig ytdesinfektion. Medlen får inte vara korrosiva, det vill säga får inte påverka ytmaterialet. Vid ytdesinfektion riktad mot norovirus rekommenderas persulfatbaserade oxiderande desinfektionsmedel. Vad gäller Clostridioides difficile-sporer på ytor i miljön så bör de i första hand avlägsnas med noggrann rengöring. I de fall även desinfektion därefter anses nödvändig måste desinfektionsmedel med sporicid aktivitet väljas, till exempel klorin.

Vid ytdesinfektion ska ytan alltid bearbetas mekaniskt med desinfektionsmedlet eftersom detta ökar desinfektionseffekten. Använd handskar.

Desinfektionsmedel får inte bara hällas eller sprejas över en yta. Patientnära till synes relativt rena ytor på mottagningar och vårdavdelningar, till exempel sängbord, instrument- och operationsbord på operationsavdelningar, bänkar på laboratorier, och så vidare torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.

Desinfektion av rena ytor

Ytor som är helt rena kan desinfekteras med 70% etanol utan tensid, exempelvis ytor som redan är rengjorda och torra, vilket kan gälla instrument- och operationsbord på operationsavdelning eller ytor i renrumsmiljö som ser rena ut.

Punktdesinfektion av mindre ytor

Använd handskar.

Små mängder spill av blod eller annat organiskt material torkas upp och desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid som både har rengörande och desinfekterande effekt. Ett lämpligt medel är isopropanol cirka 45 volymprocent innehållande tensid. Bearbeta ytan mekaniskt. Inverkningstiden är tills medlet har torkat in och den ska vara minst 1 minut för alkoholbaserade medel.

Punktdesinfektion av större ytor

Använd handskar.

Förorening av blod eller andra kroppsvätskor i större mängder torkas först upp med absorberande material och rengöringsmedel. Därefter används desinfektionsmedel på den rengjorda ytan. Inverkningstiden efter mekanisk bearbetning är den som tillverkaren anger.

Loading...
View as Grid List

29

Sortera nedåtgående
per sida