Kvalitetspolicy

Loading...

HygienShoppen.se ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet genom att:

  • Erbjuda service och tjänster av hög kvalitet i enlighet med kundernas behov.
  • Erbjuda hygienartiklar av hög kvalitet utvalda utifrån fastställda krav och riktlinjer.
  • Kontinuerligt utveckla och förenkla processer, rutiner och IT-stöd.
  • Systematiskt arbeta med uppföljning och ständiga förbättringar.
  • Stärka våra medarbetares kompetens och engagemang.
  • Ge ett bra stöd till medarbetarna i kundmötet, så att rådgivningen blir korrekt och väl anpassad efter kundens behov.
  • Utvärdera och säkerställa efterlevnad av HygienShoppen.se kvalitetskrav hos leverantörer och samarbetspartners.