Vad är Cradle to Cradle?

"Cradle to Cradle", (vagga till vagga på svenska), är en filosofi och designkoncept som fokuserar på att skapa produkter och system som är hållbara och miljövänliga från början till slutet av deras livscykel. Istället för att bara minska skadliga effekter (som i konventionell hållbarhet), strävar Cradle to Cradle efter att skapa positiva effekter genom att utnyttja säkra och återvinningsbara material, energieffektiva processer och design som gynnar både människor och planeten. Konceptet betonar också vikten av att produkter ska kunna delas upp i sina beståndsdelar och återanvändas eller omvandlas i biologiska eller tekniska kretslopp utan att generera avfall eller föroreningar. Cradle to Cradle syftar till att omforma vår syn på produktion och konsumtion för att skapa en positiv inverkan på miljön och samhället samtidigt som ekonomiska framsteg uppnås.

Här nedan kan du se en film om Cradle to Cradle. Filmen är på engelska.

Produkter som är producerade enligt Cradle to Cradle

Rengöringsprodukterna från SURE är framtagna enligt principen för Cradle to Cradle.